Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 października 2017 12:07 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Podstawowe kwoty dotacji w roku 2017

dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż gmina - aktualizacja kwot

Kwoty dotacji na okres od 1 listopada 2017r.


ZARZĄDZENIE Nr SOG.Z.57.2017
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 26 października 2017 roku


w sprawie zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji w roku 2017 dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), 78b, 78c i 78d, art. 89b, art. 89c w związku z art. 78e i art. 89d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zarządza, co następuje:


§ 1.1. Zaktualizowana wysokość podstawowej kwoty dotacji w 2017r. dla przedszkoli o której mowa w art. 78b ust. 1 w związku z art. 89b ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, na 1 dziecko wynosi 5.195,45zł rocznie.
2. Zaktualizowana wysokość podstawowej kwoty dotacji w 2017r. dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, o których mowa w art. 78b ust. 2 w związku z art. 78c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, na 1 dziecko wynosi 5.591,77zł rocznie.
3. Zaktualizowana wysokość podstawowej kwoty dotacji w 2017r. dla szkół podstawowych, o których mowa w art. 78b ust. 3 w związku z art. 78c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, na 1 dziecko wynosi 10.992,33zł rocznie.


§ 2.1. Zaktualizowana miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia przedszkoli niepublicznych zaktualizowana na podstawie art. 89b na kolejne miesiące roku budżetowego wynosi 419,48zł.
2. Zaktualizowana miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej zaktualizowana na podstawie art. 78c ust. 2 i 3 na kolejne miesiące roku budżetowego wynosi 597,51zł.
3. Zaktualizowana miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej zaktualizowana na podstawie art. 78c ust. 2 i 3 na kolejne miesiące roku budżetowego wynosi 749,29zł.


§ 3.1. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016r. i według stanu na 30 września 2017r. wynosi 47, w tym 1 dziecko niepełnosprawne.
2. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016r. i według stanu na 30 września 2017r. wynosi 73, w tym 0 dzieci niepełnosprawnych.
3. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016r. i według stanu na 30 września 2017r. wynosi 515, w tym 13 dzieci niepełnosprawnych.


§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr SOG.Z.19.2017 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji w roku 2017 dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 listopada 2017r.
Kwoty dotacji na okres od 1 kwietnia 2017r. do 30 października 2017r.


ZARZĄDZENIE Nr SOG.Z.19.2017
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 30 marca 2017 roku


w sprawie zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji w roku 2017 dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), 78b, 78c i 78d, art. 89b, art. 89c w związku z art. 78e i art. 89d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zarządza, co następuje:


§ 1.1. Zaktualizowana wysokość podstawowej kwoty dotacji w 2017r. dla przedszkoli o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, na 1 dziecko wynosi 4.861,04zł rocznie.
2. Zaktualizowana wysokość podstawowej kwoty dotacji w 2017r. dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, o których mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, na 1 dziecko wynosi 5.328,68zł rocznie.
3. Zaktualizowana wysokość podstawowej kwoty dotacji w 2017r. dla szkół podstawowych, o których mowa w art. 78b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, na 1 dziecko wynosi 11.387,69zł rocznie.


§ 2.1. Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia przedszkoli niepublicznych zaktualizowana na podstawie art. 89c ust. 2 na kolejne miesiące roku budżetowego wynosi 294,09zł.
2. Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej zaktualizowana na podstawie art. 78d ust. 2 na kolejne miesiące roku budżetowego wynosi 465,95zł.
3. Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej zaktualizowana na podstawie art. 78d ust. 2 na kolejne miesiące roku budżetowego wynosi 946,96zł.


§ 3.1. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016r. wynosi 49, w tym 1 dziecko niepełnosprawne.
2. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016r. wynosi 70, w tym 0 dzieci niepełnosprawnych.
3. Statystyczna liczba dzieci w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016r. wynosi 493, w tym 13 dzieci niepełnosprawnych.


§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr SOG.Z.8.2017 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia w roku 2017 podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 kwietnia 2017r.Kwoty dotacji na okres od 1 stycznia do 31 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr SOG.Z.8.2017
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 31 stycznia 2017 roku


w sprawie ustalenia w roku 2017 podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.),. 78b, 78c i 78d, art. 89b, art. 89c w związku z art. 78e i art. 89d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zarządza, co następuje:


§ 1.1. Wysokość w 2017r. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, na 1 dziecko wynosi 5.328,07zł rocznie.
2. Wysokość w 2017r. podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, o których mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, na 1 dziecko wynosi 4.540,45zł rocznie.
3. Wysokość w 2017r. podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, o których mowa w art. 78b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, na 1 dziecko wynosi 11.460,14zł rocznie.


§ 2.1. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016r. wynosi 49, w tym 0 dzieci niepełnosprawnych.
2. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016r. wynosi 70, w tym 1 dziecko niepełnosprawne.
3. Statystyczna liczba dzieci w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016r. wynosi 493, w tym 11 dzieci niepełnosprawnych.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie