Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2019 14:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w zakresie

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku


Na podstawie art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2018 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Gminny Klub Sportowy Raciborowice

Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

I Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:

Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne,Jurków

35.000,00

2.

Gminny Klub Sportowy

Warta Bolesławiecka

Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

II Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:Warta Bolesławiecka,Wartowice

60.000,00

3.

Gminny Klub Sportowy

Tomaszów Bolesławiecki

Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

III Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:

Tomaszów Bolesławiecki,Szczytnica,

Wilczy Las

45.000,00

4.

Gminny Klub Sportowy

Iwiny

Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

IV Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:Iwiny,Lubków

45.000,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy

„ORIENTPARK” Iwiny

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej

15.000,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy

„TUKAN” Iwiny

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej

5.000,00

Warta Bolesławiecka, 13.02.2019 roku

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie