Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lutego 2018 14:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 rokuNa podstawie art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2017 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Gminny Klub Sportowy Raciborowice

Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

I Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:

Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne,Jurków

41.000,00

2.

Gminny Klub Sportowy

Warta Bolesławiecka

Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

II Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:Warta Bolesławiecka,Wartowice

56.500,00

3.

Gminny Klub Sportowy

Tomaszów Bolesławiecki

Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

III Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:

Tomaszów Bolesławiecki,Szczytnica,

Wilczy Las

41.000,00

4.

Gminny Klub Sportowy

Iwiny

Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych

IV Obszar obejmujący swym działaniem miejscowości:Iwiny,Lubków

41.000,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy

„ORIENTPARK” Iwiny

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej

15.500,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy

„TUKAN” Iwiny

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej

5.000,00

Warta Bolesławiecka, 12.02.2018 roku

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie