Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 marca 2019 13:05 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że

w dniu 26 marca 2019r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń, w budynku urzędu gminy, wykaz nieruchomości, położonych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr SOG.Z.21.2019 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 26 marca 2019r.

Pełną informację dotyczącą wyznaczonych nieruchomości zawiera wykaz opublikowany w ogłoszeniach na stronie internetowej Gminy Warta Bolesławiecka www.wartaboleslawiecka.pl , oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie gminy i w budynku urzędu gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 15 Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka
tel. 075/7389539 wew. 21

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie