Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 czerwca 2018 12:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE w sprawie suszy

Wobec utrzymującego się od dłuższego czasu niekorzystnego bilansu wodnego na gruntach rolnych, jak również widocznych oznak niedoboru wody w uprawach polowych, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zwraca się do Rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie tutejszej gminy, o zgłaszanie zaobserwowanych szkód w formie pisemnych zgłoszeń. Prosimy o podanie w zgłoszeniu ogólnej powierzchni gospodarstwa oraz rodzaju, powierzchni i skali uszkodzenia poszczególnych upraw. Zgłoszenia takie umożliwią właściwe ocenienie aktualnej sytuacji w produkcji rolnej, którą należy przedstawić przypadku wystąpienia do wojewody w sprawie powołania komisji do szacowania szkód suszowych.


Możliwe jest również składanie wniosków o oszacowanie strat przez odpowiednią komisję, przy czym w przypadku powołania takiej komisji przez wojewodę, wniosek powinien być złożony na druku zamieszczonym na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.


Według obowiązującego prawa o sytuacji klęskowej możemy mówić, gdy straty te przekroczą szacunkową wielkość 30% przewidywanej produkcji w całym gospodarstwie. Natomiast wnioskować o pomoc np. o umorzenie zobowiązań podatkowych czy dofinansowania oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji, powinno się dopiero po oszacowaniu strat w produkcji rolnej przez odpowiednią komisję.


Wójt Gminy
Mirosław Haniszewski

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie