Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 listopada 2012 14:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania uwag do projektu

UCHWAŁY w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka

                                                                            Warta Bolesławiecka, dnia 7 listopada 2012 r.


OGŁOSZENIE


    Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że tut. Urząd przygotował projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka.  Projekt ww. aktu prawa miejscowego dostępny jest na:
- stronie internetowej Gminy Warta Bolesławiecka www.wartaboleslawiecka.pl ,
- w pok. nr 7 i 11 Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40c

Jednocześnie informuje się, że istnieje możliwość złożenia uwag do ww. projektu
w terminie do dnia 15 listopada 2012 r. w formie:
- telefonicznej  pod nr 75 738 95 92 wew. 24
- elektronicznej na adres anna.r@wartabol.pl,
- pisemnej na adres tut. Urzędu

Dodatkowo informujemy, że ostateczny projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie będzie poddany ocenie radcy prawnego oraz opiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie