Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 grudnia 2017 14:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Warta Bolesławiecka

Warta Bolesławiecka 20.12.2017 r

RZK-I.271.16.2017

WYNIK POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Warta Bolesławiecka dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. W postępowaniu wybrano ofertę firmy P&K LED Piotr Sobór ul. Świtezianki 8/4191-496 ŁÓDŹ, która jest ofertą ważną i najkorzystniejszą wg przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

Oferta nr 1 – PPHU „ELEKTROS” Sp. z o.o. ul. 10Marca 659-700 Bolesławiec

Kryterium - cena - 60%; okres gwarancji – 40%

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -cena–55,79 pkt

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -okres gwarancji– 40,00 pkt

Łączna ilość punktów – 95,79 x 4 członków komisji –383,15 pkt

Oferta nr 2 –ELTOR Sp. z o.o. Sp. K. ul. Torowa 19 59-800 Lubań

Kryterium - cena - 60%; okres gwarancji – 40%

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -cena–48,47pkt

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -okres gwarancji– 40,00 pkt

Łączna ilość punktów – 88,47 x 4 członków komisji –353,88 pkt

Oferta nr 3 –SP – INSTAL Sebastian Przepiórski ul.Długa 6/595-100 Zgierz

Kryterium - cena - 60%; okres gwarancji – 40%

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -cena– 54,64pkt

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -okres gwarancji– 40,00 pkt

Łączna ilość punktów – 94,64 x 4 członków komisji –378,58pkt

Oferta nr 4–P&K LED Piotr Sobór ul. Świtezianki 8/4191-496 ŁÓDŹ

Kryterium - cena - 60%; okres gwarancji – 40%

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -cena– 60pkt

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -okres gwarancji– 40 pkt

Łączna ilość punktów – 100 x 4 członków komisji –400pkt

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie