Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 grudnia 2018 10:57 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o wyniku postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy do realizacji zadania pn: "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów na terenie gminy Warta Bolesławiecka oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka”

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie