Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2019 13:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2019

Warta Bolesławiecka13.02.2019 r

RZK-I.271.1.2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2019 dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Część I Przebudowa remont dróg wewnętrznych-Iwiny, Raciborowice Górne, Raciborowice Dolne, Tomaszów Bolesławiecki, Warta Bolesławiecka, Wartowice

W części I wybrano ofertę firmy Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19 58 – 514 Jelenia Góra , której oferta jest ofertą ważną i najkorzystniejszą wg przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

1).Oferta nr 1- Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 1958-514 Jelenia Góra

Kryterium - cena - 60%; okres gwarancji – 40%

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -cena–60 pkt

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -okres gwarancji– 40,00 pkt

Łączna ilość punktów – 100x 3 członków komisji –300 pkt

2).Oferta nr 2- Konsorcjum: Lider –Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o ul. Dworcowa 2658-460 Jelenia Góra; Partner – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 2559-400 Jawor

Kryterium - cena - 60%; okres gwarancji – 40%

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -cena–41,84 pkt

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -okres gwarancji– 40,00 pkt

Łączna ilość punktów – 81,84x 3 członków komisji –245,52 pkt

3).Oferta nr 3- Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik Kościelniki Dolne 9 59-800 Lubań

Kryterium - cena - 60%; okres gwarancji – 40%

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -cena–56,81 pkt

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -okres gwarancji– 40,00 pkt

Łączna ilość punktów – 96,81x 3 członków komisji –290,43 pkt

Część II – Budowa drogi wewnętrznej – droga transportu rolniczego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki

W części II wybrano ofertę firmy Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19 58 – 514 Jelenia Góra , której oferta jest ofertą ważną i najkorzystniejszą wg przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

1).Oferta nr 1- Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 1958-514 Jelenia Góra

Kryterium - cena - 60%; okres gwarancji – 40%

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -cena–60 pkt

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -okres gwarancji– 40,00 pkt

Łączna ilość punktów – 100x 3 członków komisji –300 pkt

2).Oferta nr 2- Konsorcjum: Lider –Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o ul. Dworcowa 2658-460 Jelenia Góra; Partner – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 2559-400 Jawor

Kryterium - cena - 60%; okres gwarancji – 40%

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -cena–38,70 pkt

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -okres gwarancji– 40,00 pkt

Łączna ilość punktów – 78,70x 3 członków komisji –236,10 pkt

3).Oferta nr 3- Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik Kościelniki Dolne 9 59-800 Lubań

Kryterium - cena - 60%; okres gwarancji – 40%

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -cena–52,11 pkt

Przyznane punkty w przyjętym kryterium -okres gwarancji– 40,00 pkt

Łączna ilość punktów – 92,11x 3 członków komisji –276,33 pkt

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie