Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 grudnia 2017 13:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy do realizacji zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

RZK-I.271.16.2017 Warta Bolesławiecka, 08.12.2017r

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka- Nr sprawy-RZK-I.271.16.2017

Gmina Warta Bolesławiecka informuje, iż postępowanie określone powyżej zostało

u n i e w a ż ni on e

Uzasadnienie prawne- art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych-postępowanie obarczonej jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Uzasadnienie faktyczne-czynność otwarcia ofert i odczytania ceny oferty i proponowanego okresu gwarancji jest obarczona wadą polegającą na odczytaniu tylko ceny za całość zamówienia .Nie dokonano odczytu ceny oferty i proponowanego okresu gwarancji na poszczególne części . Nie odczytano wysokości środków finansowych, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na poszczególne części

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie