Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lipca 2018 12:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w formie Zapytania Ofertowego

na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Remont alei na terenie cmentarza komunalnego w Raciborowicach Górnych

Warta Bolesławiecka 02.07.2018 r


ZK.7021.3.2018WYNIK POSTĘPOWANIA

Prowadzonego w formie Zapytania Cenowego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: Remont alei na terenie cmentarza komunalnego w Raciborowicach Górnych


Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje , iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego do realizacji przedmiotu zamówienia określonego powyżej wybrano ofertę firmy MARBUD Marek Król, Raciborowice Górne 116, 59-720 Raciborowice Górne, ponieważ jest jedyną ofertą ważną nie podlegającą odrzuceniu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie