Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 26 lipca 2019 09:42 | wersja 2 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne. Nr sprawy- RZK-I.271.5.2019

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne. Nr sprawy- RZK-I.271.5.2019

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.ze zmianami).

  przeczytaj całość »

 2. 23 lipca 2019 14:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Petycja

  Petycja

  Na podstawie art.8 ust. 1 Ustawy o petycjach ( Dz. U. 2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) publikowana jest poniżej treść petycji, która wpłynęła do Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka w dniu 11.07.2019r.

  przeczytaj całość »

 3. 23 lipca 2019 12:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Wynik postępowania

  Wynik postępowania

  Dot. postępowania prowadzonego w formie Zapytania Ofertowego na realizację zadania pn.Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscach obsługi rowerzystów przy ścieżce rowerowej w ramach realizacji projektu pn. Łużyce-Bory, (…)

  przeczytaj całość »

 4. 22 lipca 2019 10:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

  TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

  W dniu 23 lipca 2019 r. na terenie na terenie powiatu bolesławieckiego przeprowadzony zostanie trening zgrywający system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach „LIPIEC 2018”. W ramach treningu o godz. 9:00 uruchomione zostaną (…)

  przeczytaj całość »

 5. 19 lipca 2019 13:40 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Wynik postępowania

  Wynik postępowania

  prowadzonego w formie Zapytania Ofertowego na realizację zadania pn.

  Dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu pn. Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza (…)

  przeczytaj całość »

 6. 16 lipca 2019 11:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscach obsługi rowerzystów przy ścieżce rowerowej w ramach realizacji projektu pn. Łużyce -Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (PLSN.01.01.00-02-0094/17)

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscach obsługi rowerzystów przy ścieżce rowerowej w ramach realizacji projektu pn. Łużyce -Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (PLSN.01.01.00-02-0094/17)

  Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie