Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 1 sierpnia 2019 14:10 | wersja 8 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  WNIOSEK o podział nieruchomości

  WNIOSEK o podział nieruchomości

  Wymiana wzorów druków w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…)

  przeczytaj całość »

 2. 1 sierpnia 2019 14:10 | wersja 9 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  WNIOSEK o najem w trybie bezprzetargowym (na okres do 3 lat) lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Warta Bolesławiecka.

  WNIOSEK o najem w trybie bezprzetargowym (na okres do 3 lat) lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Warta Bolesławiecka.

  Wymiana wzorów druków w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…)

  przeczytaj całość »

 3. 1 sierpnia 2019 14:09 | wersja 13 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  WNIOSEK o wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym (na okres do 3 lat) gruntu stanowiącego własność gminy

  WNIOSEK o wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym (na okres do 3 lat) gruntu stanowiącego własność gminy

  Wymiana wzorów druków w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…)

  przeczytaj całość »

 4. 1 sierpnia 2019 14:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  WNIOSEK o sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Warta Bolesławiecka na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

  WNIOSEK o sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Warta Bolesławiecka na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

  Wymiana wzorów druków w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…)

  przeczytaj całość »

 5. 1 sierpnia 2019 14:09 | wersja 12 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Wzór wniosków o wydanie wypisu oraz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Wzór wniosków o wydanie wypisu oraz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Wymiana wzorów druków w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…)

  przeczytaj całość »

 6. 1 sierpnia 2019 13:24 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  WZÓR wniosku o o wydanie opinii o zgodności WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka

  WZÓR wniosku o o wydanie opinii o zgodności WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka

  Wymiana wzorów druków w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…)

  przeczytaj całość »

 7. 1 sierpnia 2019 13:21 | wersja 6 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Wzór PODANIA o ujęcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmiany przeznaczenia działki

  Wzór PODANIA o ujęcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmiany przeznaczenia działki

  Wymiana wzorów druków w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…)

  przeczytaj całość »

 8. 1 sierpnia 2019 13:21 | wersja 8 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Wzór WNIOSKU o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

  Wzór WNIOSKU o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

  Wymiana wzorów druków w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…)

  przeczytaj całość »

 9. 1 sierpnia 2019 12:21 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  USUWANIE AZBESTU - Wniosek o przyznanie dotacji celowej

  USUWANIE AZBESTU - Wniosek o przyznanie dotacji celowej

  Wykaz dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku:
  1) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu,
  2) przegląd stanu technicznego stwierdzającego, że w obiekcie budowlanym lub nieruchomości, wykorzystywane (składowane) były wyroby (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie