Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 14 czerwca 2019 14:42 | wersja 13 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2019 r. - pełna Lista placówek Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Bolesławieckim w Plikach do pobrania z tej strony

  Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2019 r. - pełna Lista placówek Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Bolesławieckim w Plikach do pobrania z tej strony

  Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” w Górze (…)

  przeczytaj całość »

 2. 14 czerwca 2019 09:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -Dz.U.2018.1986 t.j. ze zmianami

  przeczytaj całość »

 3. 14 czerwca 2019 09:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka - 2019/2020

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka - 2019/2020

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  ( Dz.U.2018,poz.1986 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

 4. 13 czerwca 2019 12:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Decyzja o zakazie zgromadzenia

  Decyzja o zakazie zgromadzenia

  Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, działając na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631),

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie