Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 5 lutego 2019 10:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w formie Zapytania Cenowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego i budowy przyłączy elektroenergetycznych oraz kablowych linii oświetlenia wraz ze słupami i oprawami dla wybranych miejscowości Gminy Warta Bolesławiecka zadania

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w formie Zapytania Cenowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego i budowy przyłączy elektroenergetycznych oraz kablowych linii oświetlenia wraz ze słupami i oprawami dla wybranych miejscowości Gminy Warta Bolesławiecka zadania

  Warta Bolesławiecka 05.02.2019 r

  RZK-I.7011.2.2019

  WYNIK POSTĘPOWANIA

  Prowadzonego w formie zapytania cenowego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowych (…)

  przeczytaj całość »

 2. 4 lutego 2019 11:28 | wersja 3 | Ten dokument ma 53 załączniki 53

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2019

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2019

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

 3. 4 lutego 2019 08:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł.St.Reymonta w Warcie Bolesławieckiej w roku 2019

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł.St.Reymonta w Warcie Bolesławieckiej w roku 2019

  przeczytaj całość »

 4. 1 lutego 2019 07:42 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka

  Wójt Gminy Warta Bolesławiecka wykłada do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka dla udokumentowanego złoża piaskowca w obrębie Wartowice.

  przeczytaj całość »

 5. 24 stycznia 2019 13:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  IV sesja Rady Gminy

  IV sesja Rady Gminy

  Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia że na dzień 31 stycznia 2019r. na godz. 9.00 zwołuje IV sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka z następującym porządkiem obrad:

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie