Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 1 kwietnia 2019 10:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Konserwacja i remont melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2019

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Konserwacja i remont melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2019

  Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

  przeczytaj całość »

 2. 27 marca 2019 10:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna korony murów ruin w Lubkowie

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna korony murów ruin w Lubkowie

  Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

  przeczytaj całość »

 3. 19 marca 2019 14:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Wykonanie usługi przewozu dzieci z gminy Warta Bolesławiecka na kolonie letnie i zieloną szkołę - 2019

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Wykonanie usługi przewozu dzieci z gminy Warta Bolesławiecka na kolonie letnie i zieloną szkołę - 2019

  Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

  przeczytaj całość »

 4. 19 marca 2019 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Informacja

  Informacja

  o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego

  przeczytaj całość »

 5. 15 marca 2019 13:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu

  w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działkach nr 810/2 w obrębie Warta Bolesławiecka, nr 219/2 w obrębie Wartowice i nr 181/5 w obrębie Wartowice

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie