Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 czerwca 2018 14:32 | wersja 5 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Nadanie numeru porządkowego na nowo wybudowany budynek

Referat Rozwoju i Zasobów Komunalnych

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 47a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027),
  • rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.2012 poz.125)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek strony wraz z kserokopią mapy pomiaru powykonawczego budynku lub kserokopią planu zagospodarowania działki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Michał Bojanowski - inspektor ds. geodezji i rolnictwa
Referat Rozwoju i Zasobów Komunalnych
I piętro, pok. nr 15, tel. centrala UG: 75 - 738 95 92; 738 95 97; 738 95 39; 738 95 73 wew. 21

OPŁATY:

Brak opłat

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zawiadomienie, wydane na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości (odpowiednio współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych).
Procedura wydania zawiadomienia od momentu wpływu wniosku do końcowego etapu tj. wydania zawiadomienia - zgodnie z Kodeksem postępowania Administracyjnego - 1 miesiąc. W sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie