Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

ZAPYTANIA OFERTOWE

 1. 18 stycznia 2018 08:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna korony murów ruin Pałacu w Lubkowie

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna korony murów ruin Pałacu w Lubkowie

  Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

  przeczytaj całość »

 2. 12 stycznia 2018 13:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

  przeczytaj całość »

 3. 9 stycznia 2018 13:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Wykonanie usługi przewozu dzieci z Gminy Warta Bolesławiecka na kolonie letnie i zielona szkołę w roku 2018

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Wykonanie usługi przewozu dzieci z Gminy Warta Bolesławiecka na kolonie letnie i zielona szkołę w roku 2018

  Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

  przeczytaj całość »

 4. 8 stycznia 2018 15:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 17 załączników 17

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Postępowanie nieprzekraczające równowartości 30.000 euro

  przeczytaj całość »

 5. 3 stycznia 2018 10:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji usługi pn. Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018 i styczniu 2019 .

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji usługi pn. Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018 i styczniu 2019 .

  Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

  przeczytaj całość »

 6. 2 stycznia 2018 12:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.:Wykonywanie usług z zakresu wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.:Wykonywanie usług z zakresu wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Postępowanie nieprzekraczające równowartości 30.000,00 euro

  przeczytaj całość »

 7. 19 grudnia 2017 10:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Wykonywanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości położonych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Wykonywanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości położonych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

  Postępowanie nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro

  przeczytaj całość »

 8. 19 grudnia 2017 10:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Wykonywanie usług z zakresu wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Wykonywanie usług z zakresu wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Postępowanie nieprzekraczające równowartości 30.000,00 euro

  przeczytaj całość »

 9. 12 grudnia 2017 10:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w formie Zapytania Cenowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w formie Zapytania Cenowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

  Warta Bolesławiecka 12.12.2017 r

  RZK-I.7013.10.2017

  WYNIK POSTĘPOWANIA

  Prowadzonego w formie Zapytania ofertowego w sprawie wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.:Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn (…)

  przeczytaj całość »

 10. 5 grudnia 2017 12:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Cenowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Cenowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

  Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie