Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lipca 2007 14:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ - APEL DO ROLNIKÓW

    Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, w związku z ostatnio stosowanymi przez rolników praktykami wywożenia na pola uprawne obornika w dniach letnich upałów, zwraca uwagę na problem ochrony powietrza przed emisją substancji odorowych i ochronę wód przed przesiąkaniem azotanów.

Wg wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska KODEKSU DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ:

  • optymalnym terminem stosowania obornika jest wczesna wiosna; obornik może być wywożony również w okresie późnej jesieni pod warunkiem, że będzie natychmiast przeorany;
  • należy unikać wywożenia obornika w okresie późnego lata lub wczesnej jesieni z uwagi na możliwe straty azotu zarówno w formie gazowej (amoniak) jak i w formie przesiąków do wód gruntowych (azotany);
  • największa emisja substancji odorowych następuje w chwili rozprowadzania odchodów zwierzęcych (obornika/gnojowicy) na polu i zapach może być wyczuwalny na dużą odległość, w zależności od rodzaju odchodów, warunków pogody i używanego sprzętu;
  • w celu ochrony powietrza gnojowicę i obornik najlepiej wywozić na pole w czasie pochmurnej pogody, używając rozstrząsaczy i beczkowozów; gnojowicę i gnojówkę powinno się wprowadzać pod powierzchnię nieobsianej gleby lub w międzyrzędzia roślin uprawnych za pomocą węży rozlewowych, wyposażonych w odpowiednie końcówki; nie należy dopuszczać do przeładowania rozstrząsaczy obornika lub przepełnienia beczkowozów, aby nie następowało zanieczyszczenie dróg w czasie transportu na miejsce przeznaczenia.

Zachęcam rolników (producentów zwierząt hodowlanych i drobiu) do zapoznania się z KODEKSEM DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ, dostępnym do pobrania z tej strony.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie