Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 12:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA O ZGROMADZENIU

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje,

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631), że do tut. urzędu wpłynęło zawiadomienie o zgromadzeniu planowane na dzień 21 czerwca 2019rw godzinach 11.00-15.00. Zgromadzenie polegać ma na zamknięciu ruchu pojazdów na km 53+800 do km 54+100 autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Ruch blokowany ma być przez dwa pojazdy na dwóch pasach przez cały okres trwania zgromadzenia.


Wójt Gminy Warta Bolesławiecka

/Mirosław Haniszewski/


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie