Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 grudnia 2018 09:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. zamówień publicznychKomisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana:


Pani Janina Szymkiewicz zam. Warta Bolesławiecka.UZASADNIENIE


Komisja Konkursowa stwierdza, że Pani Janina Szymkiewicz spełnia wszystkie wymagania formalne i inne niezbędne, które zostały określone w ogłoszeniu o naborze tj. posiada wiedzę, umiejętności, a predyspozycje osobiste i doświadczenie zawodowe zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy, dają rękojmię właściwej realizacji zadań stanowiska ds. zamówień publicznych.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
/ - / Małgorzata Kwiatkowska
Warta Bolesławiecka, dnia 19.12.2018

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie