Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 marca 2019 12:38 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

w sprawie przeprowadzania badań statystycznych w wylosowanych do badania mieszkaniach/gospodarstwach

WSZYSCY TWORZYMY STATYSTYKI – BIERZEMY UDZIAŁ W BADANIACH !

Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne podległe Prezesowi GUS przeprowadzają w całym kraju statystyczne badania ankietowe, których głównym celem jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię, dotyczących wielu dziedzin, w tym warunków życia ludności. Główny Urząd Statystyczny we Wrocławiu informuje, że wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzą ankieterzy statystyczni. GUS zwraca się z prośbą do wylosowanych mieszkańców o udział w badaniach statystyki publicznej. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.


W załączonej informacji GUS przedstawia badania, które będą realizowane w 2019 r. na terenie województwa dolnośląskiego, w wylosowanych gospodarstwach domowych.

W badaniach prowadzonych przez GUS i urzędy statystyczne, zebrane dane jednostkowe są poufne, podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca z art. 10 ustawy oraz udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm)


Więcej informacji na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie woj. dolnośląskiego, znajdziecie Państwo na stronie internetowej GUS pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/harm...

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie