Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 12:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

UCHWAŁA NR VIII/64/19 z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Warta Bolesławiecka za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018

UCHWAŁA NR VIII/64/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 11 czerwca 2019 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Warta Bolesławiecka za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077),
RADA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA uchwala, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego gminy Warta Bolesławiecka za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018:
1) zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Warta Bolesławiecka za rok 2018 - w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 – w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady


Adam Maksymczyk


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie