Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 12:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

UCHWAŁA NR VIII/63/19 z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Warta Bolesławiecka

UCHWAŁA NR VIII/63/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 11 czerwca 2019 r.


w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Warta Bolesławiecka za 2018 rok udziela się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka wotum zaufania.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk
Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie