Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 marca 2015 11:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE)

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Usługi świadczone przez Punkty są bezpłatne, a pracownicy PIFE udzielą konkretnej informacji na temat aktualnie dostępnych możliwości pozyskania dotacji, zasad ubiegania się o wsparcie oraz wskażą instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków.

PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) 2014 – 2020:

I. 1.Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Wybrzeże Słowackiego 12 -14, 50-411 Wrocław
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pokój 300
Infolinia:801 700 008; Tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51; faks: 71 776 98 41
e-mail: pife@dolnyslask.pl;


2.Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Pl. Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra
Tel. 75 76 49 466; 75 75 24 942; fax: 75 75 24 940
e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl


3.Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy
Ul. Rycerska 24; 59-220 Legnica
Budynek Letia Business Center , pokój A1 24


4.Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu
Pl. Magistracki 1; 58- 300 Wałbrzych
Budynek Urzędu Miejskiego; II piętro, pokój 25
Tel.: 74 66 55 173; Tel/fax: 74 66 55 172
e-mail: pife.walbrzych@dolnyslask.pl


II. Formy udzielania informacji


1.bezpośrednio w siedzibach PIFE – poniedziałki w godz. 08.00-18.00; w pozostałe dni robocze w godz.08.00-16.00

2.drogą telefoniczną;

3.za pośrednictwem poczty elektronicznej;

4.pocztą tradycyjną ;

5.podczas organizowanych przedsięwzięć informacyjnych

III Zakres świadczonych usług przez PIFE
PIFE udziela informacji o wszystkich programach operacyjnych finansowanych ze Europejskiego Funduszu Społecznego
I Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Funduszu Spójności
1.diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy z funduszy europejskich;
2.przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów;
3.przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów
4.informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego;
5.informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
6.organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych i konferencji dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
7.organizacja konsultacji wyjazdowych na terenie całego województwa w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych;
8.działania promujące usługi PIFE, w tym udział w targach, wystawach i imprezach plenerowych.


Z A P R A S Z A M Y

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie