Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 marca 2005 09:15 | wersja 12 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Harmonogramy posiedzeń komisji

TEMAT WSPÓLNY POSIEDZEŃ:  Omówienie i zaopiniowanie:

  •  projektu budżetu gminy na rok 2009 ,
  • Strategii Gminy na lata 2009-2013,
  • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Warta Bolesławiecka na lata 2008-2013,
  • Programu Współpracy Gminy ze stwowarzyszeniami
  • Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli,
  • i pozostałych projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Komisja Przemysłu, Rolnictwa, Handlu i Usług

08.12.2008r.godz.9.oo (poniedziałek)

Komisja Planowania Budżetu i Finansów

08.12.2008r., godz.14.oo (poniedziałek)

Komisja Rewizyjna

08.12.2008r., godz.14.oo (poniedziałek)

Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych

09.12.2008r., godz.8.oo (wtorek)

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

09.12.2008r., godz.14.oo(wtorek)

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie