Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 stycznia 2015 13:40 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH - aktualizacja

Wybory sołtysów i rad sołeckich oraz zarządu osiedla Iwiny

Urząd Gminy podaje do wiadomości mieszkańców HARMONOGRAM WYBORCZYCH ZEBRAŃ WIEJSKICH. Wybory sołtysów i członków rad sołeckich oraz zarządu osiedla Iwiny odbędą się na terenie gminy Warta Bolesławiecka w dniach od 19 stycznia do 26 stycznia 2015r. w następujących sołectwach:

1. Wilczy Las w dniu 19.01.2015r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej

2. Warta Bolesławiecka w dniu 19.01.2015r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej - powtórne wybory sołtysa odbędą się 27.01.2015r. o godz. 18:00

3. Szczytnica w dniu 20.01.2015r. (wtorek) o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej

4. Wartowice w dniu 20.01.2015r. (wtorek) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej

5. Iwiny osiedla w dniu 21.01.2015r. (środa) o godz. 16:00 w świetlicy osiedla II

6. Iwiny wieś w dniu 21.01.2015r. (środa) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej

7. Jurków w dniu 22.01.2015r. (czwartek) o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej

8. Raciborowice Górne w dniu 22.01.2015r. (czwartek) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej

9. Lubków w dniu 23.01.2015r. (piątek) o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej

10. Raciborowice Dolne w dniu 23.01.2015r. (piątek) o godz. 18:00 w kinie "KUJAWY"

11. Tomaszów Bolesławiecki w dniu 26.01.2015r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w Domu Kultury.

12. Warta Bolesławiecka w dniu 27.01.2015r. (wtorek) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej odbędą się ponowne wybory SOŁTYSA.


ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW:


SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:
1) tajności,
2) bezpośredniości,
3) powszechności,
4) równości.

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej zebranie wiejskie powołuje komisję skrutacyjną w składzie 3 - 5 osób.

Do zadań komisji należy:
1) zarejestrowanie kandydatur na sołtysa i członków rady sołeckiej,
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne kandydatury,
3) ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.

Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko sołtysa, ani do rady sołeckiej.

Kandydatów na sołtysa i członka rady sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy zebrania wiejskiego spośród obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców.

Zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie w wyborach ustnie do protokołu zebrania.

Komisja zamyka listę kandydatów po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników zebrania.

Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.

Komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, ustala sposób głosowania i poucza zebranych o warunkach uznania głosu za ważnie oddany.


ZARZĄDU OSIEDLA IWINY

Wybory zarządu osiedla przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:
1) tajności,
2) bezpośredniości,
3) powszechności,
4) równości.


W celu przeprowadzenia wyborów zarządu osiedla ogólne zebranie osiedla powołuje komisję skrutacyjną w składzie 3 - 5 osób.

Do zadań komisji należy:
1) zarejestrowanie kandydatów na przewodniczącego i członków zarządu osiedla,
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne kandydatury,
3) ustalenie i podanie do wiadomości zebrania osiedla wyniku głosowania i wyborów,

Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

Członkowie komisji nie mogą kandydować do zarządu osiedla.

Kandydatów na przewodniczącego lub członka zarządu osiedla mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy zebrania osiedla, spośród obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców.

Zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie w wyborach ustnie do protokołu zebrania.

Komisja zamyka listy kandydatów po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników zebrania.

Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.

Komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, ustala sposób głosowania i poucza zebranych o warunkach uznania głosu za ważnie oddany.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie