Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 maja 2018 11:29 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Fundusz Sołecki w roku 2018

Lp.

Nazwa sołectwa

Środki funduszu przypadające na dane sołectwo

( art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa

Wydatki

w ramach funduszu

1.

Iwiny

38.360,90

Udział w remoncie drogi gminnej w Iwinach

10.000,00

Udział w budowie oświetlenia ulicznego w Iwinach

4.500,00

Zakup bramek piłkarskich na boisko w Iwinach

5.000,00

Zakup wyposażenia do świetlicy( m. innymi garnków do kuchni)

2.000,00

Zakup paliwa do kosiarki na koszenie boiska oraz terenu przy świetlicy wiejskiej

1.000,00

Zakup artykułów na organizację imprez (m. innymi Mikołajek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Święta Rodziny, Dnia Seniora)

3.500,00

Oprawa muzyczna i animacje na imprezach (m. innymi Mikołajek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Święta Rodziny, Dnia Seniora)

2.000,00

Zakup i montaż tablic z numerami posesji (realizacja przez firmę)

6.500,00

Zakup materiałów budowlanych na budowę Domku Grillowego przy świetlicy

3.860,90

2.

Jurków

17.646,01

Zakup sprzętu i odzieży ppoż. dla OSP Jurków

5.000,00

Animacje na imprezach (m. innymi zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka – realizacja przez osobę fizyczną)

3.000,00

Zakup sprzętu AGD do świetlicy (m. innymi kuchenki gazowej)

6.000,00

Zakup mebli tarasowych przed świetlicę wiejską (m. innymi stoły, krzesła)

3.400,00

Zakup tablicy informacyjnej

246,01

3.

Lubków

22.671,29

Wykonanie tablic informacyjnych z numerami obiektów

3.000,00

Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Warta Bolesławiecka

500,00

Animacje na imprezach (m. innymi z okazji Dnia Dziecka - realizacja przez firmę)

2.500,00

Animacje na imprezach (m. innymi z okazji Dnia Seniora - realizacja przez osobę fizyczną)

1.500,00

Zakup kamery do świetlicy wiejskiej

500,00

Udział w remoncie drogi

14.671,29

4.

Raciborowice Dolne

35.905,80

Zakup kostki brukowej na aleje na cmentarzu

x

Transport zakupionej kostki

x

Ułożenie kostki brukowej na alejach, na cmentarzu (realizacja przez firmę)

15.000,00

Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m. innymi Przegląd Kolędniczy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora)

1.700,00

Oprawa muzyczna na imprezach (m. innymi Przegląd Kolędniczy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora – realizacja przez firmę

800,00

Zakup ławek rekreacyjnych – ustawienie wzdłuż chodnika

2.000,00

Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej

3.000,00

Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów dla OSP Raciborowice

3.500,00

Udział w budowie ścieżki rowerowej – zadanie inwestycyjne

9.905,80

5.

Raciborowice Górne

38.360,90

Animacje na Dzień Dziecka (realizacja przez firmę)

1.000,00

Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m. innymi Dzień Dziecka, Przegląd Kolędniczy, Dzień Kobiet, Dzień Seniora)

5.000,00

Ułożenie kostki brukowej na alejkę na cmentarzu (realizacja przez firmę)

7.000,00

Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu dla OSP Raciborowice

8.000,00

Zakup artykułów i sprzętu AGD do świetlicy w tym lodówki

2.000,00

Udział w remoncie drogi

15.360,90

6.

Szczytnica

38.360,90

Animacje w tym wynajem urządzeń zabawowych na imprezie z okazji Dnia Dziecka (realizacja przez firmę)

3.000,00

Udział w budowie cmentarza komunalnego w Szczytnicy

35.360,90

7.

Tomaszów Bolesławiecki

38.360,90

Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m. innymi Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Dzień Seniora, Dożynki

3.000,00

Oprawa muzyczna imprez (realizacja przez osoby fizyczne)

3.500,00

Wynajem urządzeń zabawowych

3.000,00

Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego w tym obuwia

8.000,00

Udział w remoncie dróg

2.060,90

Udział w rozbudowie oświetlenia ulicznego

7.000,00

Zakup sprzętu sportowego w tym bramek

4.800,00

Zakup i montaż monitoringu na boisku wielofunkcyjnym na osiedlu

4.000,00

Zakup tablic informacyjnych z numerami obiektów

3.000,00

8.

Warta Bolesławiecka

38.360,90

Zakup nożyco-rozpieraków dla OSP Warta Bolesławiecka

20.000,00

Zakup wyposażenia na skwer koło Domu Kultury (m. innymi ławek, koszy, stołu kamiennego, stojaków na rowery)

4.000,00

Zakup, transport i montaż tablic informacyjnych z numerami obiektów (realizacja przez firm1))

5.000,00

Zakup artykułów na organizację imprez z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn

400,00

Oprawa muzyczna na imprezie z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn

600,00

Odwiert studni głębinowej przy boisku sportowym w Warcie Bolesławieckiej (realizacja przez firmę)

8.360,90

9.

Wartowice

23 898,84

Wymiana lampy oraz wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na ledowe

2.200,00

Zakup lustra drogowego wraz z elementami do montażu

1.000,00

Oprawa muzyczna na imprezach (m. innymi Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Mikołajki – realizacja przez osoby fizyczne)

2.000,00

Animacje na imprezach wraz z wynajmem urządzeń zabawowych(realizacja przez firmę)

1.000,00

Zakup artykułów na organizację imprez

1.000,00

Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej

2.500,00

Cyklinowanie podłóg w świetlicy wiejskiej (realizacja przez osobę fizyczną)

9.000,00

Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Warta Bolesławiecka

3.000,00

Zakup materiałów na utwardzenie dróg

1 898,84

Zakup sprzętu sportowego

300,00

10.

Wilczy Las

14.922,39

Zakup artykułów na organizację imprez z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet

1.500,00

Zakup siatki do piłki ręcznej

500,00

Udział w budowie oświetlenia ulicznego

12.922,39

SUMA środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie

306 848,83


306 848,83

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie