Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 23 czerwca 2017 09:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Informacja dla mieszkańców. W najbliższych tygodniach, do 28 lipca 2017 r., prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne wyrobów azbestowych metodą "spisu z natury"

  Informacja dla mieszkańców. W najbliższych tygodniach, do 28 lipca 2017 r., prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne wyrobów azbestowych metodą "spisu z natury"

  Prosimy o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz udostępnianie osobom ją prowadzącym informacji na temat wyrobów zawierających azbest, również zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach.

  przeczytaj całość »

 2. 22 czerwca 2017 14:31 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na realizację zadania pn. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na działce nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na realizację zadania pn. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na działce nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki

  Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

  przeczytaj całość »

 3. 21 czerwca 2017 12:01 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na realizację zadania pn. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkól podstawowych oraz gimnazjum w Gminie Warta Bolesławiecka w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej-Nr ref. RZK-I.271.8.2017

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na realizację zadania pn. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkól podstawowych oraz gimnazjum w Gminie Warta Bolesławiecka w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej-Nr ref. RZK-I.271.8.2017

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U..2015.2164 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie