Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 12 lipca 2019 08:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu pn. Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju (…)

  przeczytaj całość »

 2. 9 lipca 2019 15:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Decyzja o zakazie zgromadzenia

  Decyzja o zakazie zgromadzenia

  Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631),

  przeczytaj całość »

 3. 9 lipca 2019 11:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne. Nr sprawy- RZK-I.271.5.2019

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne. Nr sprawy- RZK-I.271.5.2019

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.ze zmianami).

  przeczytaj całość »

 4. 8 lipca 2019 12:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne

  Warta Bolesławiecka 08.07.2019 r

  RZK-I.271.4.2019

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. (…)

  przeczytaj całość »

 5. 5 lipca 2019 14:05 | wersja 7 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Klauzula ogólna RODO

  Klauzula ogólna RODO

  KLAUZULA w sposób ogólny informuje osobę, której dane dotyczą o sposobie wykonania przez Administratora danych obowiązków, o których mowa w art. 13 i art. 14 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (rodo)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie