Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 29 stycznia 2015 13:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Cenowego na realizację zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych budowy oświetlenia drogowego i budowy przyłączy elektroenergetycznych oraz kablowych linii oświetlenia wraz ze słupami i oprawami dla wybranych miejscowości gminy Warta Bolesławiecka

  Zaproszenie do składania ofert w formie Zapytania Cenowego na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro

  przeczytaj całość »

 2. 22 stycznia 2015 13:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w formie Zapytania Cenowego w sprawie wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: opracowanie, skład, wydruk i dostawa folderu turystycznego Gminy Warta Bolesławiecka w ramach realizacji projektu pn. Dostawa i instalacja systemu multimedialnego w miejscowości Iwiny, Raciborowice Dolne, Warta Bolesławiecka dla tworzonych punktów informacji turystycznej współfinansowanego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój si"

  Warta Bolesławiecka 22.01.2015 r

  RZK-I.041.3.2014

  WYNIK POSTĘPOWANIA

  przeczytaj całość »

 3. 22 stycznia 2015 09:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie o o wyniku postępowania prowadzonego w formie Zapytania Cenowego w sprawie wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: dostawa i instalacja systemu multimedialnego w ramach realizacji zadania pn. dostawa i instalacja systemu multimedialnego w miejscowościach Iwiny, Raciborowice Dolne, Warta Bolesławiecka dla tworzonych punktów informacji turystycznej współfinansowanego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

  Warta Bolesławiecka 21.01.2015 r

  RZK-I.041.3.2014

  WYNIK POSTĘPOWANIA

  przeczytaj całość »

 4. 16 stycznia 2015 09:54 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  OGŁOSZENIE o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:"Dostawa i instalacja systemu multimedialnego" w ramach realizacji projektu pn. Dostawa i instalacja systemu multimedialnego w miejscowościach Iwiny, Raciborowice Dolne, Warta Bolesławiecka dla tworzonych punktów informacji turystycznej współfinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 € (2)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie