Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 13 listopada 2018 15:23 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowym oraz zwrotu niedoręczonym na rzecz Zamawiającego

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowym oraz zwrotu niedoręczonym na rzecz Zamawiającego

  Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

  przeczytaj całość »

 2. 9 listopada 2018 14:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Warta Bolesławiecka za rok szkolny 2017/2018

  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Warta Bolesławiecka za rok szkolny 2017/2018

  Sporządzona na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) w związku z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. (…)

  przeczytaj całość »

 3. 9 listopada 2018 14:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Petycja nr 3

  Petycja nr 3

  Data złożenia:
  07.11.2018r. w formie elektronicznej


  Podmiot wnoszący:

  Prezes Zarządu Adam Szulc
  Szulc - Efekt Sp. z o.o.
  Warszawa


  Przedmiot petycji: Petycja o (…)

  przeczytaj całość »

 4. 30 października 2018 13:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Płatność bezgotówkowa

  Płatność bezgotówkowa

  Zobowiązania wobec gminy, takie jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, opłata skarbowa, opłata od zagospodarowania odpadów komunalnych, czynsz za lokale itp. można opłacić kartą płatniczą lub telefonem. Klienci dokonujący wpłat (…)

  przeczytaj całość »

 5. 30 października 2018 12:51 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Petycja nr 2

  Petycja nr 2

  Data złożenia:
  16.08.2018r. w formie elektronicznej


  Podmiot wnoszący:

  Prezes Zarządu Adam Szulc
  Szulc - Efekt Sp. z o.o.
  Warszawa


  Przedmiot petycji:

  (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie