Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 18 października 2017 10:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Zamawiającego

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Zamawiającego

  Postępowanie nieprzekraczające równowartości 30.000 euro

  przeczytaj całość »

 2. 16 października 2017 12:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Szczytnica - I etap

  Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Szczytnica - I etap

  Warta Bolesławiecka, 16.10.2017 r.

  Nr sprawy:RZK-I.271.14.2017

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  (…)

  przeczytaj całość »

 3. 16 października 2017 08:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na realizację zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą : Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Szczytnica - I etap

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na realizację zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą : Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Szczytnica - I etap

  Postępowanie nie przekraczające równowartości 30.000,00 euro

  przeczytaj całość »

 4. 13 października 2017 09:27 | wersja 3 | Ten dokument ma 24 załączniki 24

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy do realizacji zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Szczytnica-I etap

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy do realizacji zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Szczytnica-I etap

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

 5. 10 października 2017 09:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  KONSULTACJE projektów uchwał antysmogowych dla Województwa Dolnośląskiego

  KONSULTACJE projektów uchwał antysmogowych dla Województwa Dolnośląskiego

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przedłużenia terminu składnia uwag i wniosków do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których (…)

  przeczytaj całość »

 6. 9 października 2017 10:43 | wersja 3 | Ten dokument ma 24 załączniki 24

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa bieżni sportowych przy szkołach podstawowych w Raciborowicach Dolnych i Tomaszowie Bolesławieckim

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa bieżni sportowych przy szkołach podstawowych w Raciborowicach Dolnych i Tomaszowie Bolesławieckim

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2015.2164 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie