Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

  1. 23 lutego 2015 11:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 15 załączników 15

    Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Cenowego na realizację zadania pn. : pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-2015 w Szczytnicy - działki nr 368, 367/5; remont drogi na działce nr 332 w Wartowicach ( 1000mb) 0+000-1+000km [intensywne opady deszczu lipiec 2013];remont i przebudowa dróg wewnętrznych i placów

    Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie