Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 18 stycznia 2018 08:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna korony murów ruin Pałacu w Lubkowie

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna korony murów ruin Pałacu w Lubkowie

  Postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

  przeczytaj całość »

 2. 16 stycznia 2018 13:11 | wersja 3 | Ten dokument ma 17 załączników 17

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

  ( Dz.U.2017.1579 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

 3. 16 stycznia 2018 08:28 | wersja 2 | Ten dokument ma 27 załączników 27

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Budowa bieżni sportowych przy Szkołach Podstawowych w Raciborowicach Dolnych i Tomaszowie Bolesławieckim

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Budowa bieżni sportowych przy Szkołach Podstawowych w Raciborowicach Dolnych i Tomaszowie Bolesławieckim

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2017.1579 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

 4. 16 stycznia 2018 08:03 | wersja 3 | Ten dokument ma 23 załączniki 23

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni w miejscowości Szczytnica

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni w miejscowości Szczytnica

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2017, poz.1579 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

 5. 16 stycznia 2018 07:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

  decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji hal nr 949i oraz 943 i znajdujących się na działce nr 922/14 AM-03 obręb 0007, w celu uruchomienia Browaru produkującego (…)

  przeczytaj całość »

 6. 12 stycznia 2018 13:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

  przeczytaj całość »

 7. 12 stycznia 2018 09:54 | wersja 3 | Ten dokument ma 73 załączniki 73

  Przetarg

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2018

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych

  ( Dz.U.2017.1579 t.j. ze zmianami)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie